מאיקוד SuperShark

קוד אישי
הבהוב אורות בדריכה ונטרול
ביפ בדריכה ושני ביפים בנטרול
LED לבקרה על מצב המערכת
מצב פאניק
מתאים לנעילות מינוס בלבד
ניתן ללמד עד 4 שלטים למערכת
PIN CODE לנטרול חירום באמצעות מתג ההצתה

מק"ט: 6027 קטגוריות: ,