חבילת גלישה

מגוון חבילות גלישה בנפחים שונים:
12 ג'יגה ל12 חודשים
50 ג'יגה ל36 חודשים
32 ג'יגה ל36 חודשים
ללא תשלום חודשי, מנוי גלישה pre-paid(משולם מראש)

 

 

 

 

*הקודם מבינהם